Tirane, kerkohet ekonomist/e me kohë të plotë pune

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
POZICIONI I PUNËS: Ekonomist/e me kohë të plotë pune.
RRETH PUNËDHËNËSIT
Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në fushën e tregtimit të produkteve me eksperiencë mbi 20 vjeçare në Treg.
Shoqëria kërkon të punësojë një ekonomist/e.
Aplikantet duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtëme:
 Diplomë të shkollës së lartë në fushën e Financës, Kontabilitetit ose fusha të ngjashme;
 Minimumi tre vjet eksperiencë pune në pozicione të ngjashme;
 Njohuri të mira të fushës së financës, raportimit financiar, buxhetimit, kontabilitetit të drejtimit dhe legjislacionit tatimor;
 Të ketë njohuri shumë të mira të programit Financa5;
 Njohuri të mira të gjuhës Italiane ;
 Aftësi për të punuar i pavarur dhe aftësi shumë të mira organizative;.
 Aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punës në grup;
 Qëndrueshmëri (marrëdhënie afatgjatë punësimi).
Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-në e tyre, bashkëlidhur dhe dokumentat që tregojnë edukimin dhe çertifikimet e ndjekura, në formë elektronike, në adresën: [email protected]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.