PUNTORË NDËRTIMI

PRINVEST-K International L.L.C (www.prinvest-int.eu), është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar në Republikën e Kosovës me seli kryesore në Prishtinë, e cila brenda një periudhe shumë të shkurtër arriti të zgjeroi kapacitetet e saj duke kaluar në rrafshin ndërkombëtarë, fillimisht duke ofruar produktet e saj në Gjermani përmes hapjes dhe regjistrimit të degës në këtë vend.

Aktualisht PRINVEST-K International L.L.C është duke kërkuar puntorë teknik për realizimin e Projekteve në Gjermani të cilit do punësohen në degën në Dusseldorf, me procedur të rregullt.

Puntorët që kërkohen duhet të posedojnë Lejeqëndrim të ndonjë vendi të BE-së apo Shtetësi të ndonjë vendi të BE-së, (favorizueshëm nëse kanë lejeqëndrim apo vizë pune Gjermane) dhe duhet të përkasin profesioneve teknike siç janë:

▪ Puntor për lidhje të hekurit (armatur)
▪ Montimi i drurit për betonim
▪ Betonier
▪ Elektricist
▪ Puntor për Gips/knauf/tavane/ mura ndarës knaufit etj.
▪ Moler – bojagji
▪ Sanitar (uji-ngrohje)
▪ Shtrues pllakave
▪ Ndertim i lartë
▪ Vozitës Kranit
▪ Installues Kuzhinave dhe përpunim drurit
▪ Installues dyerve dhe dritareve
▪ Dhe pune të tjera të ndërtimit

Favorizohen kandidatet që flasin gjuhën gjermane.

Për të gjithë të interesuarit dërgoni në [email protected] CV-në Tuaj.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.