Mundësi Punësimi

Grat Thornton
Imagjinoni avancimin e karrierës suaj duke ndihmuar ekipin e menaxhimit te Shqipërisë ne rritjen e biznesit

Mundësi Punësimi
Grant Thornton është një firme kryesore Shqiptare për këshillime me kontabilitet, taksa dhe biznes, dedikuar për te shërbyer nevojat e bizneseve private dhe entiteteve me interes publik.  Ne ofrojmë një fushe esenciale dhe te gjere te shërbimeve  për klientë te ndryshëm  te cilët përfshijnë  korporata, institucionet financiare,  qeveritare, dhe ten je rrjeti te gjere te individëve.

Zyra jone  ne Tirane, Shqipëri, kërkon persona dinamik te cilët dëshirojnë  te jene pjese e ekipit tone, për një mundësi ten je karriere  te gjate, për pozitat si me poshtë:

– Auditorë – 4 pozicione
– Eksperience pune te mëparshme ne Auditin dhe këshillime taksash
– Njohuri te gjuhës Angleze
– Njohuri kompjuterike
– Licence lokale ose ndërkombëtare te audtitimit (ACCA) do te konsiderohet si përparmi

Nëse jeni persona energjik, konfidencial dhe i cili  dëshiron te marre përgjegjësi qe te zhvillojnë aftësitë e tij personale ne një fushe shume sfiduese, tërheqëse ku do te gjeni përkrahjen e duhur, ju lutem dërgoni rezymenë tuaj. CV-ne  ne gjuhen angleze, një foto te fundit, jo me vone se me 6 Tetor 2010
[email protected]
Vetëm kandidatet ne listën e ngushte do te njoftohen dhe do te testohen.
 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.