Kërkoj përkthyes të gjuhës Angleze / Italiane / Gjermane

Kërkoj përkthyes të gjuhës angleze / italiane / gjermane

* Te ketë dipllomë të gjuhëve përkatëse angleze / italiane / gjermane
* Të dijë të përkthejë dokumenta zyrtare, letrare etj.
* Të dijë të përktheje nga gjuha shqipe në gjuhën angleze / italiane / gjermanene dhe anasjelltas
* Interpret në takime, konferenca, etj.
* Së paku 2 vjet përvojë të dëshmuar në përkthim / interpretim përparësi do kenë edhe ato përkthyes që kanë referenca.
* Të dijë shumë mirë gramatikën e gjuhës shqipe
* Kandidatët do të testohen në gjuhët përkatëse për të cilën do aplikojnë.

Vetëm Kandidatët që plotësojnë kriteret e mësipërme do të kontaktohen.
Dergoni CV-te ne adresen:[email protected]

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.