Dubai, ofroj vend pune Doktor

POZICIONI : DoktorVENDNDODHJA : DubaiPAGESA : për një specialist, nga 2000- 8000 dollarë, në varësi të kualifikimeveDokumentat e nevojshme:
Letër rekomandimi / çertifikata nga punët e mëparshme, në këto 5 vitet e fundit (duke përfshirë edhe punëdhënësin aktual) të shkruhet emri i kompanisë në krye të faqes dhe e firmosur .
Kopje të diplomës universitare
Kopje e liçencës ose regjistrimit të çertifikatës( kopje e noterizuar dhe një kopje të përkthyer), 2 foto, me përmasa (6×4 cm), kopje të pasaportësKriteret : Të gjithë kandidatët duhet të regjistrohen në Autoritetin e Shëndetësisë dhe në Dubai (ne do j`u plotësojmë të gjitha letrat e punës)AKOMODIMI: Akomodimi dhe ushqimi nuk janë të parashikuara të sigurohen nga punëdhënësi.Për të aplikuar duhet të paraqiteni personalisht pranë zyrave tona ose dërgoni CV-në me email në adresën e mëposhtme.
CV-ja duhet të jetëe shoqëruar me fotografi(fotoja të jetë me ngjyra dhe me përmasa 6×4 cm) në gjuhën angleze.Shënim:Aplikimet për këtë pozicion pune pranohen deri më 20 Nëntor 2012 ora 16.30.
__________________________________________________ ___________________ Adresa: Qendra e Biznesit “Karl Topia” kati i dytë, (pranë rrethrrotullimit të Zogut të Zi), Tiranë-Shqipëri.Web: www.zgroup.al;www.workeveryday.al, facebook E-mail: [email protected] ; [email protected]
Telefon: 00355445349987, Cel: 00355697227770, sms 00355682030707

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.